Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície Hrdel 2019

26. 5. 2019

MEMORIÁL E. HRDELA Z. M. Š.
dňa 13. júla 2019
Váh č. 13 3 - 4620 - 1 - 1
PROPOZÍCIE
SRZ MsO Žilina v spolupráci s Vagón Klubom Žilina usporiada dňa 13.7.2019 pohárové preteky v LRU – plávaná, 22. ročník Memoriálu E. HRDELA z. m. š., ktorý sa koná na základe schváleného kalendárneho plánu pre športovú činnosť SRZ RADY Žilina na rok 2019.
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Jozef Valášek
Garant pretekov: František Zádor, podpredseda SRZ MsO Žilina
Hlavný rozhodca: František Haluška
Sektoroví rozhodcovia: Jaroslav Galuška, Milan Čička
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + 2 (zabezpečí Vagón klub)
Technické zabezpečenie: Pavol Rajtek, Tomáš Hubočan
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí Vagón klub, príp. tel. č. 112
Občerstvenie: zabezpečí SRZ MsO Žilina


Časový harmonogram:
Piatok 12.7.2019
Nepovinný tréning v rámci povolenia na revír (celozväzové povolenie alebo miestne hosťovacie povolenie).
Počas tréningu je zákaz sieťovania ulovených rýb!


Sobota 13.7.2019
08.00 - 09.00 prezentácia
09.00 - 10.00 otvorenie pretekov a žrebovanie
10.00 - 10.30 presun pred pretekárske miesto
10.30 – 12.00 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva návnad a nástrah (v prvých 30 - 60 min.) prípravy na preteky
11:50 - 12.00 kŕmenie
12.00 - 16.00 lov
17.00 – 17.30 váženie a vyhodnotenie pretekov


TECHNICKÉ POKYNY:
Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná, podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ z roku 2012 a Doplnkov č. 1, 2, 3, 4. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l patentiek). Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor "Sensas " a pre lovnú patentku vzor „Tubertini“.
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane.
Pretekárska trať: Váh č.13 - voda tečúca, hĺbka do 5 m, dno kamenisté až štrkové, breh trávnatý. Trať bude vytýčená podľa možností v strede pretekárskej trate medzi mostami.
Prístup k trati v Žiline, časť Budatín odbočiť smer Teplička n/ Váhom – Terchová, po 2 km odbočka – okolo strediska Žilinských komunikácií.
Výskyt rýb: šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, jeseter malý, pleskáč veľký, pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň potočný, nosáľ sťahovavý, podustva severná, jalec hlavatý, mrena severná, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej cenné druhy.
Hodnotiť sa budú tri najlepšie družstvá a najlepší jednotlivec.
Štartovné:
Štartovné za jedno dvojčlenné družstvo je stanovené vo výške 35,00 EUR, príp. za jednotlivca 20,00 EUR.
V cene štartovného je započítané občerstvenie (guláš, kofola alebo pivo) a náklady spojené s organizáciou pretekov.
Vlastné náklady pretekárov spojené s pretekmi hradí vysielajúca organizácia.
Štartovné sa platí na trati v deň pretekov pred zahájením.
Súťažia 2 – členné družstvá. Zloženie jednotlivých družstiev sa môže vykonať podľa vlastného rozhodnutia a uváženia. Preteká sa bez rozdielu veku a pohlavia. Je potrebné počítať s klesaním a stúpaním vodnej hladiny počas pretekov. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade búrky budú preteky prerušené podľa platných predpisov pre športovú činnosť.
Ulovené ryby musia byť uchovávané živé, nakoľko po zvážení budú vrátené späť do vody.
Prihlasovanie:
Organizátor si vyhradzuje stanoviť max. počet štartujúcich na 20 družstiev (vrátane jednotlivcov).
Jednotlivé družstvá sa môžu prihlásiť telefonicky alebo mailom a to najneskôr do 5.7.2019 na uvedených kontaktoch:
Jozef Valášek, tel.: 0905 353 364, email: info@autovalasek.sk
Branislav Košťál, tel.: 0908 900 459, email: kastej99@gmail.com


Ubytovanie je potrebné si zabezpečiť individuálne. Možnosti ubytovania:
 Penzión Anton, Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom:
o www. penzionanton.sk ; tel.: +421 41 5094499, +421 918 438967
 Ubytovňa REMY, Závodská cesta 387, Žilina:
o www.remy-bmk.sk ; tel.: +421 41 5004200
 Ubytovňa ZAMPRAD, Bytčická 72, Žilina
o www.zamprad.sk ; tel.: +421 903 493 192
 Garni ** G HOTEL Žilina, Kragujevská 11, Žilina:
o www.ghotelza.sk/sk/kontakt ; +421 41 7342448
 Ubytovňa TAVROS, Hviezdoslavova 48, Žilina
o www.tavros.sk ;tel.:+421 41 7634129, +421 903 600 039
Prístup k trati: 49.228023832, 18.752975464 49° 13' 40.8857935" N 18° 45' 10.7116699" E


Prajeme Vám príjemný športový zážitok z pekných úlovkov.
Petrov zdar!
Organizačný výbor pretekov
Vagón klub Žilina, SRZ MsO Žilina