Choď na obsah Choď na menu
 


 

Dňa 8. Mája 2010 na revíre 3-4080-1-1 Štrkovisko Brodno

5. ročník pstruhových pretekov

 

DÚHOVÉ BRODNO

 

pod záštitou predsedu 

Žilinského samosprávneho kraja

 

Ing. Juraja BLANÁRA

 

8.máj 2010

 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 

Riaditeľ pretekov  : Roman GREŠÁK

Gestor pretekov     : František ZÁDOR

Hlavný rozhodca   : Ladislav HORČIČÁK

Technický vedúci  : František GAREL ,Peter MORAVČÍK

Bodovacia komisia: Tibor PETRÚŠ

Zdravotná služba   : MuDr. František MICHALIČKA

 

PROGRAM:

 

6.00    7.00  Prezentácia, dopredaj voľných miest

           7:15  Nástup pretekárov

7.30    8.00  Nástup na štartovné miesta

           8.00  Začiatok preteku – (zvukové znamenie)

8.00   12.00  Vlastné preteky

12.00  13.30  Občerstvenie pretekárov

           14:00 Vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien víťazom

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODUJE SA IBA PSTRUH DÚHOVÝ.

 

Každý pretekár musí mať platné povolenie na lov – celozväzové alebo miestne povolenie pre vody kaprové a platný štátny rybársky lístok.

V kategórii dospelí a mládež sa boduje dĺžka 8 ks mierového pstruha dúhového, z tohto počtu si pretekár môže privlastniť 4 kusy pstruha dúhového podľa vlastného výberu.

V kategórii deti sa boduje dĺžka 4 ks mierového pstruha dúhového, z tohto počtu si pretekár môže privlastniť 2 kusy pstruha dúhového podľa vlastného výberu.

 

Zasieťkované a usmrtené ryby sa považujú za privlastnené a nemôžu sa vymieňať!!!

 

Po ulovení max. stanoveného počtu (dospelí a mládež 8 ks, deti 4 ks) loviaci musí ukončiť lov, nezávisle na počte privlastnených rýb.

 

Po privlastnení

        kategória dospelí a mládež 4 ks – musí pretekár ukončiť lov.

        kategória deti 2 ks – musí pretekár ukončiť lov.

 

Pri zhodnosti bodov (mm/bod) rozhoduje dĺžka najväčšej ryby.

 

Privlastnené ryby musia byť zapísané do Prehľadu o úlovkoch!!!!

Úlovky budú rozhodcom odmerané a zapísané do štartovného lístka.

Hodnotiť sa budú prví desiati jednotlivci v obidvoch kategóriách s najväčším súčtom dĺžok ulovených bodovaných rýb. Deti budú ocenené všetky.

Ohodnotení budú len tí pretekári, ktorí sa dostavia na vyhodnotenie pretekov.

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné ustanovenia:

Pretekár loví na jednu udicu spôsobom plávaná s jedným nadväzcom s jednoduchým háčikom bez protihrotu minimálnej veľkosti č. 6.

Zákaz lovu na prívlač, na ťažko, muškárením, na živú a mŕtvu rybku.

ZÁKAZ VNADENIA PRED PRETEKMI A POČAS NICH.

Pretekár môže použiť nástrahu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

Preteká sa za každého počasia. Vzdialenosť štartovných miest bude min. 1,5 m.

Pretekár pri vylovení rýb je povinný použiť podberák. Ulovené ryby musia byť opatrne uvoľnené z háčika a odmerané .

V prípade možnosti poškodenia ryby je pretekár povinný odstrihnúť vlasec.

Poškodenú rybu je povinný si privlastniť.

 

Popis lovného revíra:

Charakter  : voda kaprová, hĺbka 1 – 3 ,, dno štrkovo – piesčité

Výskyt rýb: kapor, zubáč, šťuka, pstruh dúhový, lieň a ostatné druhy bielych rýb

 

Organizátori si vyhradzujú právo obmedziť počet pretekárov .